Välkommen på sommarvernissage
lördag 1 juni kl 10-14!

    
 


          
Tillgänglighet för rörelsenedsatta: 
Via sidoliggande entré kommer man enkelt in i vår lokal. 
Golvytorna är breda och lättnavigerade. 
Parkering för rörelsenedsatta finns på S:a Kyrkogatan.


         
   Äldre utställningar          
       


     

     

      

      

       
       
       

       

       

       

       

       Vårens utställningar 2018

       

       
       
       
       
       

       
   
       
     

         

 

   


      
 
   
    
         

         
           


         

        
            

         


         

     

         

         Höstens utställningar
  
         
 
         

                  

       

       

       

             Kalendarie för vårens och sommarens utställningar 2016 

       
       

       


     
   

   

   
  
 

 
 

  

 Äldre utställningar
  
  

  

  

 
    


   Äldre kalendarie: