Utställning


Välkommen på vernissage lördag den 4 september kl 10-14.


Utställningen Då och Nu  spänner över den gamla brukstraditionen till dagens 
moderna konsthantverk och sammanfattar den samiska konsthantverkaren, 
tillika vår medlem, Ann Skum Lindströms 40 åriga konstnärliga resa.

Ann:
Jag vill med denna utställning visa hur man kan utvecklas från det traditionella till ett 
nyskapande som ändå har rötter från det gamla. Kännetecknande för mitt konstnärskap 
är kombinationen av den gamla samiska hantverkstraditionen och ett nytt formspråk med 
bland annat andra färger än de som vanligtvis förknippas med det samiska färgspråket.
    

                   

    

                         
  

                                  

  

 För tillfället finns inga produkter under denna rubrik.