Välkommen på vernissage/ öppning
lördag 21.11 kl 10-16

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
vad gäller antal personer och distans i lokalen.


Tillgänglighet: Via sidoliggande entré kommer man enkelt in i vår lokal. 
Golvytorna är breda och lättnavigerade. 
Parkering för rörelsenedsatta finns på S:a Kyrkogatan.