VERNISSAGE lördag 10 april kl 10-14.
Välkommen!
Försiktighet och omtanke om varandra råder hos oss.
7 personer välkomnas samtidigt i lokalen. Tack för att du väntar vid rött ljus!
Utställningen kan ses utifrån, så titta där en stund, tills du kan komma in!Tillgänglighet: Via sidoliggande entré kommer man enkelt in i vår lokal. 
Golvytorna är breda och lättnavigerade.
Parkering för rörelsenedsatta finns på S:a Kyrkogatan.


Utställningar våren 2021Tidigare utställningar: