Välkommen på vernissage 
lördag 5 juni kl 10-14
för
sommarutställningen 
IDAS SOMMARVISA
 
 Konsthantverkarna Karlstad har under våren haft ett samarbete med förskolebarn från 
Karlstad och Forshaga. Barnen fick tolka texten från Idas sommarvisa och målade 
sina associationer till den. Våra konsthantverkare inspirerades därefter av barnens 
målningar till att tillverka egna alster i våra respektive material. Utmanande och roligt!
 
Detta spännande samprojekt utmynnar nu i vår sommarutställning, där barnens målningar
och tankar visas tillsammans med våra alster, som också har en text vad man inspirerats av.

 

Försiktighet och omtanke om varandra råder hos oss.
7 personer välkomnas samtidigt i lokalen. Tack för att du väntar vid rött ljus!
Utställningen kan ses utifrån, så titta där en stund, tills du kan komma in!

Tillgänglighet: Via sidoliggande entré kommer man enkelt in i vår lokal. 
Golvytorna är breda och lättnavigerade.
Parkering för rörelsenedsatta finns på S:a Kyrkogatan.


Utställningar våren 2021


Höstens utställningar 2021

Tidigare utställningar: