När vi väljer in nya medlemmar och gästmedlemmar
        utgår vi från följande fem kriterier:
1. Är produkterna gjorda i ett material som vi tar emot?
2. Är produkterna av bra kvalitet och utförande?
3. Är produkterna formgivna/designade av dig?
4. Tillför produkterna något till butiken?
5. Är det säljbart?
        MEDLEMSKAP
 

   Att vara delägare i föreningen innebär att du:
... får en bra försäljnings- och utställningsyta i vår inarbetade butik mitt i Karlstad.
... blir synliggjord för kunder och inköpare från kommun, landsting, företag samt olika
    
organisationer och föreningar. 
har möjlighet att ha separatutställning i vårt galleri utan kostnad.
kan sälja dina produkter via vår webshop.
dina produkter visas på våra gemensamma utställningar, marknader, monterskyltningar,
   skyltfönster samt på Facebook och Instagram.
dina produkter visas i annonser av olika slag, t.ex. hotellreklam, tidskrifter och daglig media.
...presenteras på vår hemsida med länk till hemsida, Facebook, Instagram.
träffar kunder i butiken. Kontakt förmedlas till de som vill komma hem till din ateljé/verkstad.
...får arbetskollegor att dela idéer med och bli inspirerad av.
...parkerar gratis varje jourdag på vår parkering i Ahlmarkshuset.
   Vi önskar i gengäld att du:
...är professionellt arbetande, har en fungerande verkstad och levererar regelbundet till butiken.
är en aktiv samarbetspartner, vilket innebär deltagande på möten och arbete i någon av
   
våra arbetsgrupper, alternativt har eget arbete att utföra för föreningen.
känner dig som en del i föreningen/verksamheten och vågar ta egna initiativ.
gör arbetsdagar i butiken och ser det som en positiv möjlighet att träffa kunder, sälja för alla
   medlemmar/utställare och representera vår verksamhet.
då det är lugna stunder i butiken tar tillfället i akt att utföra handfast, praktisk nytta i lokalen.
...har idéer och framåtanda, vill verka för vår yrkesgrupps överlevnad och att vi synliggörs i samhället.
  Medlemsinsats:
  Du startar som provmedlem under 1 år. Halva medlemsinsatsen:1.000:- betalas
senast 6
  månader efter invalsdatum. Fast medlem blir du efter 1 år. Då betalas resterande summa
in:
  1000:-. Väljer du att inte fortsätta som fast medlem återfås ej den första delen av   
medlemsinsatsen.
   Provision på försålda varor: 25%.
   Medlemsavgift: 250 kr. / månad.
   Arbetsdagar: Ca 20 dagar/år.

  
   Skriftlig ansökan för medlemskap i Konsthantverkarna Karlstad
   ekonomisk förening, skickas till:
   Konsthantverkarna Karlstad, Södra Kyrkogatan 6, 652 24 Karlstad före februari respektive
   augusti
månads utgång. Ansökan skall innehålla uppgifter om dig och ditt arbete, CV. foto,
   alternativt
hänvisning till hemsida, Facebook, Instagram, samt 4-6 alster för påseende.
    För mer information, kontakta: Elin Klar elin.klar@hotmail.com Tel: 076-210 49 31

                                     
Välkommen med din ansökan!


  
        GÄSTMEDLEMSKAP
 

   Att vara gästmedlem i föreningen innebär att:

...de alster du säljer hos oss skall vara av egen design.
...vi väljer ut de alster som kommer att visas i butiken
.
...vi säljer dina produkter i vår butik och webbshop, från utställningar, samt via reklam.
...vi informerar om var du finns att nå med våra visitkort. Vi skickar även med kunden ditt eget
   
reklammaterial. Information om alla gästmedlemmar, finns i en pärm i butiken.
...vi skyltar dina alster på ett professionellt sätt i butiken, skyltfönster och montrar.
...vi väljer ut vissa av dina alster till vår webbshop, utan extra kostnad.
...vi länkar till din hemsida, Facebook, Instagram, på vår hemsida.
...vi står för frakt tillbaka till dig då produkterna har visat sig vara svårsålda eller som
   
vi anser inte passar i vårt sortiment.
...vi betalar ut för sålda varor varje månad.
...vi skickar ut inventeringslistor vid varje årsskifte.
...du står själv för fraktkostnaden om du vill avsluta ditt gästmedlemskap eller behöver ha dina
   
saker tillbaka under tiden som gästmedlem.
...du ansvarar för packning, packmaterial och fraktkostnad om dina alster som finns hos oss
   skall visas på utställning som inte är i vår förenings regi.
...du får ett medlemsbrev 2 ggr/år som bl.a informerar om våra jul och sommarutställningar i
   
galleriet, där du är välkommen att delta.
...dina produkter omfattas av vår försäkring.
...du har ingen rösträtt och deltar inte i föreningsmöten.
...du har ingen arbetsplikt i föreningen.
...du betalar 300:- exkl. moms/månad i serviceavgift. Betalning sker förskottvis per kvartal.
...provisionen på försålda alster är 40%
  
   Faktura: 8% dröjsmålsränta från förfallodagen och 60 kr i påminnelseavgift.
   Gästmedlemskap startar och avslutas vid månadsskifte. 30 dagars ömsesidig uppsägningstid -
   från gästmedlem via mail till konsthantverkarna@gmail.com.
   Uppsägning meddelas av båda parter senast sista dag i månaden.
   Att söka till Konsthantverkarna Karlstad ekonomisk förening:
   Ansökan sker mellan september och maj månad och skickas till: konsthantverkarna@gmail.com
  
Skicka bilder via mail, post eller hänvisa till hemsida, Facebook, Instagram, samt 4-6 alster för   påseende.
   Vi har som policy att inte ge motivering till avslag på ansökan.
 
 Skicka ett brev eller mail om du har åsikter angående vårt beslut.

   Kontakt: Ann Skum Lindström ann.skum.lindstrom@gmail.com
                                  Välkommen med din ansökan.