Cornelia Dahlin har nyligen tagit sin examen vid Konstfack Universitet (MA CRAFT!).

Hon har en bakgrund inom brukskeramikens värld men under de senaste åren har hon
utforskat flätning som skulptural teknik i lera. En slags förundran kring lerans kapacitet och
människans relation till material genomsyrar hennes verk. Verken tar sig i uttryck på skilda
sätt trots liknande utgångspunkt: luftiga vågrörelser, rytmiska vävar, sköra nät, där lerans råa
ytaoch varierande kulörer exponeras i sin fulla prakt.

 
 
VÄLKOMMEN PÅ FÖRHANDSVISNING OCH VERNISSAGE!

Förhandsvisning:
På fredag den 9.2 kl 18 finns Cornelia på plats

och berättar om sina keramiska verk och visar runt i utställningen.
Vi bjuder på något att dricka och lite gott tilltugg!
 
Vernissage: lördag 10.2 kl 10-14.
 
VARMT VÄLKOMMEN!